h1#title

Judith Frishman

Prof. dr. J. Frishman, Hoogleraar Joodse Studies aan Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR)
Judith Frishman

Judith Frishman is gefascineerd door de gevolgen van de Verlichting en de moderniteit voor de joodse identiteit in West Europa, collectief en individueel. De verbinding tussen nationalisme en de meerderheidsreligie leidde in de 19de eeuw tot het heroverdenken van wat het betekent om joods te zijn. Joden hadden hun politieke autonomie verloren, maar werden toch van dubbele loyaliteit beschuldigd: in antwoord daarop probeerden joden zichzelf opnieuw te definiëren, nu als een religieuze denominatie. Veel van haar onderzoek gaat over de vraag hoe joden hun religie hervormden en opnieuw gestalte gaven, in polemiek met het christendom en de christelijke meerderheid. De overeenkomsten met de huidige discussie over de Islam en de integratie van moslims in West Europa liggen voor het oprapen, hoewel bijna niemand tot nog toe een serieuze poging gedaan heeft om de integratie van beide minderheidsgroepen te vergelijken. Dat is de uitdaging die zij zichzelf de komende jaren gesteld heeft.

Links