h1#title

Jan Wim Buisman

Dr. Jan Wim Buisman, Hoofddocent geschiedenis van het christendom: Vroegmoderne religieuze mentaliteit, uitzicht van mens en natuur, historische theologie, Verlichting, prosopografie, historische criminologie aan Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR)
Jan Wim Buisman

Links