Leiden Religie Blog

De Dalai Lama: een boeddhistische vluchteling over te veel vluchtelingen

De Dalai Lama: een boeddhistische vluchteling over te veel vluchtelingen foto: Alexander Wrege, via flickr.com

De woorden van de dalai lama over de vluchtelingencrisis in Europa zijn uit de context gerukt.

Mogen we ervan uitgaan dat aanhangers van het boeddhisme natuurlijkerwijs neigen naar links? Is het immers niet zo dat wat boeddhisten willen - namelijk dat alle levende wezens gelukkig worden - het meest overeenkomt met het gedachtegoed van politieke partijen die zich hard maken voor solidariteit en het eerlijk verdelen van de welvaart? Een interview van 31 mei j.l. met de Dalai Lama - voor velen in het Westen toch wel het boegbeeld van het boeddhisme - heeft de links-leunende gemoederen echter wat doen opwaaien, terwijl rechts-stemmende westerlingen steun uit een onverwachte hoek voelden komen.

Te veel vluchtelingen

In het interview, dat verscheen in de Duitse krant Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, spreekt de Dalai Lama zich uit over de vluchtelingencrisis in Europa. Kort na het ter perse gaan van het artikel, kopten andere nieuws-outlets, bijna zonder uitzondering rechts van het politieke spectrum, met een headline in de trant van “Dalai Lama: Te veel vluchtelingen in Europa”. Hoewel de spirituele progressieven vaak met hem lijken te dwepen, zullen juist degenen die sceptisch staan tegenover het opvangen van vluchtelingen zich gestaafd voelen door de woorden van deze spirituele leider.

Leave.eu, een onofficiële pro-Brexit groep in het Verenigd Koninkrijk, heeft zelfs een poster met een foto van de Dalai Lama en citaten uit het gedoodverfde interview gebruikt voor campagnedoeleinden. Aan de andere kant van het politieke spectrum hebben koppenlezende links-stemmers hun afkeer uitgesproken over de vermeende uitspraken van de Dalai Lama. Voor velen roept het vragen op hoe boeddhistisch het eigenlijk wel niet is om anderen buiten te sluiten en hoe de Dalai Lama Tenzin Gyatso, misschien wel een van de meest beroemde vluchtelingen ter wereld, het in zijn hoofd haalt zich kritisch uit te spreken over de huidige situatie.

Uit de context

De weldenkende lezers, progressief of conservatief, zullen inmiddels een sterk vermoeden hebben dat de inhoud van het interview met de Dalai Lama nogal uit de context is gerukt. Hij zegt namelijk allereerst dat mensen die het wat beter hebben de verantwoordelijkheid hebben vluchtelingen te helpen. Vervolgens zegt hij dat er inmiddels er ook wel te veel vluchtelingen zijn en dat Europa, en Duitsland, niet Arabisch zou moeten worden.

De Dalai Lama benadrukt verder dat vluchtelingen in eerste instantie tijdelijk moeten worden opgenomen en dat repatriëring het doel zou moeten zijn. De Dalai Lama’s ideeën over de vluchtelingencrisis zijn dus niet anders dan die van veel pragmatisch ingestelde Europeanen. Hoewel het duidelijk is dat de zienswijzen van de Tibetaanse leider over deze crisis gekleurd zijn door het boeddhisme - de vluchtelingen die al in Europa zijn moeten worden geholpen en behandeld met mededogen - lijkt de Dalai Lama’s eigen vluchtelingenstatus belangrijker geweest te zijn in zijn uitspraken over de huidige situatie.

Repatriëring

Hij ontvluchtte in 1959 Tibet, en vele andere Tibetanen zijn hem sindsdien gevolgd. Het gros van de Tibetaanse vluchtelingen in India en Nepal, zelfs na bijna zestig jaar van ballingschap, heeft repatriëring altijd als voornaamste doel gezien. Tibetanen, zelfs zij die geboren zijn buiten Tibet, wachten nog altijd tot zij terug kunnen. De meesten vragen geen staatsburgerschap aan en velen wonen nog steeds in tijdelijke behuizing, vaak een bewuste keuze. Dit roept de vraag op of de Dalai Lama’s doordachte standpunt betreft de vluchtelingencrisis, naast boeddhistische meedogendheid en simpelweg ‘common sense’, niet ook een reflectie is op de voortdurende vluchtelingenstatus van zo’n 150.000 Tibetanen.

Plaats een reactie

Name (required)

E-mail (required)

Een avatar? Ga naar www.gravatar.com

Onthoud mij
Hou me op de hoogte van reacties